mergi sus
 

Regulamentul oficial al concursului Orasul20.20

Capitolul 1 - Organizatorul

Organizatorul concursului "Oraşul20.20" este societatea comercială Siemens SRL, Bucuresti, B-dul Preciziei nr. 24, imobil H3, etaj 3-5, sector 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului, sub nr. J40/6772/1995, cod fiscal nr. RO7614474, reprezentată de dl Cristian Secoşan, în calitate de Director General.

Participanţii la Concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului Regulament oficial. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a completa şi/sau modifica Regulamentul oficial, completarea şi/sau modificarea urmând a fi adusă la cunoştinţa publică în modalităţile prevăzute la alineatul mai sus menţionat.

[ mergi sus ]

Capitolul 2 - Descrierea concursului

Orasul20.20 este o competitie nationala de dezvoltare urbana sustenabila, adresata studentilor si masteranzilor de pe teritorul Romaniei. Lucrând individual, sau în echipe de maxim 3 membri, obiectivul lor este să realizeze un video între 2 şi 4 minute în care să prezinte o zonă importantă din oraşul lor şi să îşi imagineze cum se poate dezvolta sustenabil în anul 2020.

Tema concursului:

Dezvoltare urbană sustenabilă

Subteme:

 • Aglomerare urbană, suprapopulare
 • Infrastructură urbană
 • Mobilitate
 • Eficienţă energetică
 • Clădiri inteligente
 • Tehnologii de dezvoltare urbană
 • Iluminat urban
 • Siguranţă urbană
 • Curăţenie urbană
[ mergi sus ]

Capitolul 3 - Locul si durata desfasurarii concursului

Concursul "Oraşul20.20" începe în data de 15 aprilie 2012 şi se încheie pe 15 mai 2012, ora 23:59, pe teritoriul României.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a prelungi perioada Concursului pe parcursul derulării acestuia, dar nu înainte de a anunţa acest lucru în mod public. Orice tentativă de fraudă atrage cu sine anularea ideii şi excluderea din concurs a participantului!

[ mergi sus ]

Capitolul 4 - Dreptul de inscriere in concurs

Se pot inscrie in concurs doar tineri din Romania care urmeaza o forma de invatamant superior (facultate, colegiu, masterat etc.), indiferent de centrul universitar din care provin si de profilul pe care il urmeaza. Excepţie fac angajaţii Organizatorului şi ai tuturor agenţiilor implicate în aceast Concurs, precum şi a tuturor membrilor familiilor acestora (ex. copii, părinţi, fraţi/surori, soţ/soţie).

[ mergi sus ]

Capitolul 5 - Conditii de participare

Pentru a se inscrie in concurs, participantii pot lucra individual sau in echipe de maxim 3 membri. Echipa trebuie sa ramana in aceeasi formula de la inceputul pana la sfarsitul concursului. O echipa poate contine studenti de la diferite forme de invatamant si/sau de la facultati diferite.

[ mergi sus ]

Capitolul 6 - Desfasurarea concursului

Pentru a putea participa la acest Concurs şi pentru a se încrie în mod oficial la aceasta, este obligatoriu ca participantul să respecte toate condiţiile înscrise în prezentul regulament.

Inscrierea in concurs

Pentru a se inscrie in concurs, acestia trebuie sa realizeze un film cu o lungime cuprinsa intre 2 si 4 minute si sa il posteze pe site-ul http://www.220.ro/concursuri/orasul2020/ in perioada 15 aprilie 2012 - 15 mai 2012.

Filmul trebuie să răspundă la următoarele întrebări:

 • Care consideraţi că este sufletul oraşului vostru?
 • Ce rol joacă acest loc în oraş/ pentru voi?
 • Care consideraţi că sunt factorii care îi pot afecta dezvoltarea?
 • Care credeţi că e soluţia pentru dezvoltarea sustenabilă a acestui loc?

Filmul trebuie sa reflecte temele si subtemele mentionate la Capitolul 2 - Descrierea concursului.

Jurizare

Materialele video postate pe http://www.220.ro/concursuri/orasul2020/ în perioada 15 aprilie - 15 mai 2012 vor fi jurizate de experţi Siemens, în perioada 16 mai - 25 mai.

Vor fi urmărite următoarele criterii:

 • Cât de convigătoare şi emoţionantă e povestea sufletului oraşului.
 • Cât de mult reflectă tema şi subtemele propuse.
 • Cât de corect/ realist sunt surprinşi factorii care afectează dezvoltarea sufletelor oraşelor.
 • Creativitatea soluţiilor propuse.
 • Număr de like-uri, număr de vizite, rating şi comentarii relevante - informatii furnizate de administratorii paginii 220.ro.

Cerintele tehnice ale realizarii filmului

 • Lungimea filmului: între 2 şi 4 minute.
 • În perioada 15 aprilie - 15 mai, postează filmul pe http://www.220.ro/concursuri/orasul2020/.
 • Include o descriere finală, care să sumarizeze povestea filmului.
 • Filmul poate conţine imagini filmate, animaţii, simulări virtuale sau colaje de fotografii.
 • Folosirea inregistrarilor HD nu este cerinta obligatorie pentru inscrierea in concurs, dar poate influenta decizia juriului, la capitolul calitatea materialului inregistrat.
 • Fisiere acceptate: MPEG, MPG, MPE, AVI/DIVX, AVI/XVID, ASF, FLV, 3GP, MKV, MP3, DIVX, AVI/MP4, AVI/MPEG, AVI/MPEG2, AVI/X264, WMV, MOV, MP4, WMA, VOB, MP3.
 • Marimea maxima a fisierului: 100 mb
 • Setari recomandate ale filmului:
  Format: FLV, MP4, WMV, AVI, MP3
  Rezolutie: 640 x 480, 450x366 sau 320x240

Premii

Pe baza deciziei juriului, se acorda trei premii: Premiul I, Premiul II si Premiul III. Premiile au urmatoarea valoare financiara: Premiul l - 1000 de Euro, Premiul II - 750 de Euro si Premiul III - 500 de Euro.

Atat Juriul cat si organizatorii pot decide acordarea unor premii / mentiuni speciale cu sau fara o valoare materiala.

[ mergi sus ]

Capitolul 7 - Drepturi de autor

Participantii acordă Organizatorului dreptul neexclusiv, transferabil, global şi perpetuu de a folosi, in materialele de promovare ale concursului Orasul20.20, numele participantilor, filmul sau alte materiale realizate in vederea concursului.

Participantii cesioneaza Organizatorului perpetuu si in orice teritoriu, urmatoarele drepturi privind exploatarea filmului prezent in Concurs in ansamblul sau:

a) dreptul de a reproduce integral sau partial, direct ori indirect, temporar sau permanent, prin orice mijloace si sub orice forma a filmului;

b) dreptul de a distribui filmul;

d) dreptul de a inchiria filmul;

e) dreptul de a imprumuta filmul;

f) dreptul de a comunica public, direct sau indirect a filmului, prin orice mijloace, inclusiv prin punerea acestuia la dispozitia publicului, astfel incat sa poata fi accesata in orice loc si in orice moment ales, in mod individual, de catre public;

g) dreptul de a realiza opere derivate; Toate melodiile, înregistrările, imaginile inclusiv cele ce vizeaza portretul astfel cum este definit de legea privind drepturile de autor sau oricare alt conţinut folosit în realizarea filmului trebuie să fie materiale originale realizate de participant/participanţi, sau să beneficieze de drepturi legale de folosire de la autorii lor de drept. Participantul trebuie să obţină acordul/autorizaţia scris/scrisă de la detinatorii drepturilor de autor de a folosi conţinutul în scopuri patrimoniale si/sau comerciale si sa o prezinte Organizatorului pană la încheierea perioadei de înscriere (15 mai).

[ mergi sus ]

Capitolul 8 - Drepturi si obligatii

Participantii au urmatoarele drepturi:

a) sa fie jurizati in mod echitabil, in aceleasi conditii si dupa aceleasi criterii ca toate echipele din concurs;

b) sa le fie comunicate rezultatele finale pe mail. Atat Juriul cat si organizatorii nu sunt obligati si nu vor oferi in mod oficial nicio alta forma de feedback in privinta rezultatelor jurizarii sau a motivelor pentru care o echipa a castigat sau nu;

c) sa fie promovati ca echipa si sa fie recunoscuti pentru filmul realizat sau pentru distinctiile obtinute, pe site-ul http://www.220.ro/concursuri/orasul2020/ si facebook.com/victoria2020 si in toate materialele ulterioare in legatura cu participantii de la editia 2012;

Participantii au urmatoarele obligatii:

a) sa respecte Regulamentul de participare, deciziile oficiale ale Juriului si ale organizatorilor;

b) sa nu conteste in nicio situatie deciziile Juriului. De asemenea, sa isi asume intelegerea faptului ca principalele garantii pentru corectitudinea jurizarii sunt pe de o parte metodologia de jurizare, iar pe de alta parte numarul, reprezentativitatea si buna reputatie a membrilor Juriului. Participantii pot cantari aceste elemente inainte de inscriere, insa odata cu acceptarea Regulamentului se obliga sa renunte la dreptul lor de a contesta calitatea deciziilor Juriului.

c) sa nu angajeze public numele organizatorilor, al Juriului sau al Partenerilor Orasul20.20 in contexte defaimatoare pentru imaginea acestora;

d) sa completeze cu informatii corecte toate datele solicitate ca obligatorii in formularul de inscriere;

e) in cazul castigarii de catre echipa a unui premiu cu valoare materiala, membrii echipei au obligatia sa imparta valoarea premiului in mod egal intre ei;

f) să obţină autorizaţia scrisă de la autorii de drept de a folosi melodiile, imaginile, înregistrările sau oricare alt conţinut folosit în realizarea filmului în scopuri comerciale si sa o prezinte în original Organizatorului pană la încheierea perioadei de înscriere (15 mai).

g) să prezinte ca si conditie prealabila acordul/ autorizaţia scris/scrisă de la detinatorii drepturilor de autori , care sa contina consimtamantul fara niciun echivoc de a folosi melodiile, imaginile, înregistrările sau oricare alt conţinut folosit în realizarea filmului, inclusiv imaginile si/sau portretele ce reprezinta imaginea persoanelor ce apar in filmele prezentate in cadrul concursului si sa o prezinte în original Organizatorului pană la încheierea perioadei de înscriere (15 mai). Neprezentarea pana la termenul mentionat a acordul/ autorizaţiei scris/scrisă va conduce la excluderea imediata a participantului din Concurs.

[ mergi sus ]

Capitolul 9 Confidentialitatea Datelor

a) Organizatorul, in vederea desfasurarii Concursului, prelucreaza datele personale ale Participantilor in conformitate cu Legea 677/2001.

b) Prin participarea la Concurs, participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului oficial si isi exprima acordul in privinta acestora, inclusiv cu privire la includerea datelor personale in baza de date a Organizatorului in scopul participarii la Concursuri viitoare si anuntarii castigatorilor.

c) Organizatorul are dreptul sa utilizeze baza de date creata ca urmare a implementarii prezentului concurs, pentru a transmite participantilor informatii si campanii publicitare legate de obiectul de activitate al Organizatorului, sau al tertilor aflati in legaturi contractuale cu Organizatorul.

d) Participarea la Concurs constituie acordul potentialilor castigatori referitor la faptul ca numele si imaginea lor va fi facuta publica si folosit in materiale publicitare de catre Organizator fara nici un fel de plata aferenta.

e) Prin participarea la Concurs, Participantii accepta ca, in cazul in care vor castiga unul dintre Premii, numele, prenumele, localitatea de resedinta, imaginea sa si a copilului / copiilor inregistrati / si sa poata fi facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre Administrator, in diverse materiale tiparite, audio si video, in mod gratuit.

[ mergi sus ]

Capitolul 10 - Taxe si impozite

Organizatorul se obligă să calculeze, să reţină şi să vireze impozitul datorat de participanţii câştigători ai premiilor, orice alte sarcini fiscale sau de altă natură datorate în legătură cu premiile respective, dacă este cazul, fiind în sarcina exclusivă a participanţilor câştigători.

[ mergi sus ]
SIEMENS cauta regizori pentru filmul orasul din 2020! Concursul s-a incheiat, castigatorii ii puteti gasi mai jos
www.220.ro
Funny Comedie, umor romanesc Faze tari Sport Cinema, movie trailers Documentare, Science & Tech vezi toate »
De acord *}
220.ro utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe website-ul nostru. Prin click pe butonul "Accepta" accepti utilizarea modulelor cookie. Daca ai nevoie de mai multe detalii despre cum functioneaza acestea, citeste Politica de confidentialitate.     SetariAccepta